twochange agent och producent för videokonst
twochange twochange
Erbjuder nya visuella upplevelser till privata och offentliga rum
Sammanför uppdragsgivarens behov med konstnärens kreativa idéer och lösningar
Genomför research, utarbetar koncept, föreslår konstnärer
projektleder samt installerar permanenta eller tidsbegränsade verk