2012.11.12
 
Sachsska Barnsjukhuset finns idag tre videofilmer integrerade i verksamheten.
Verken som visas är dels placerade på en bildskärm i ett dagrum och i två lådor med skapande material för enskilda rum.
 
Verken är:
”I björkskogen” från 1998 av Lotta Döbling
”No Space like Home” från 2006 av Lisa Jeannin och Rolf Schurmanns
”Bastet”från 2008 av Alicija Rogalska
 
Videoprojektet: En annan rörelse är inititerat av Twochange med stöd av SLL
och med stort stöd av de anställda på avdelning 74; Sachsska barnsjukhuset.
 
twochange twochange twochange
"I björkskogen" "Bastet" "No space like home"
 
svart
 
2012
 
Utdrag från FIA/PARABOLA videofestivals program
13:45-14:15 Twochange (SE)
 
- Avenue du peuple, Zhenchen Liu, 2012 (04:24)
- Pilgrimage, Zhenchen Liu, 2010 (32:00)
 
Twochange är producent och agent för videokonst
som på årets Parabola video festival presenterar den kinesiske konstnären Zhenchen Liu.
Konstnären Zhenchen Liu har samlat några företeelser i två videoverk som kan förhålla sig till temat centrum – periferi.
I verket Pilgrimage visas strömmen av 28000 studenter som söker in till den prestigefyllda konsthögskolan i Huangzhou.
I People´s Avenue ser man hur medborgarna per cykel kan visa den hädangångne ledaren Hu Yaobang sin hyllning.
Balans begreppen emellan kan inträffa under tid så länge ett fenomen har kunskapsmässig bärighet innan förändring blir
tydlig och ny kunskap tillförs. Dessa verk av Zhenchen Liu hoppas vi nu kan komma ytterligare en publik till del.
 
http://zhenchen.free.fr
 
twochange twochange twochange
Pilgrimage Avenue du peuple PARABOLA/Tensta
 
svart
 
Videokonst för små barn: "Vad gör katterna på bordet?"       twochange
 
twochange + konst + barn + bildarbete + pedagoger = Framtiden
 
Ladda ner och läs vår PDF!!!
 
svart
 
 
 
svart